so 26.05. 2024/17:32

KABARET

(divadlo Komora)

Dms komárno

so 01.06.2024

CICUŠKY

(Dramaťák)

dms komárno

 KABARET 

ne 07.07. 2024/17:32

PRESPANKA

(Slovenskí Rebeli )

rnd Bratislava

Tešíme sa na Vás!

ČO HRáME?

PRIPRAVUJEME

DARUJTE NáM 2% Z VAŠICH DANí

ĎAKUJEME ZA PODPORU!

čo je nové?

Divadlo Komora uvádza muzikál

Kabaret

04.05. 2024

k. a. b. a. r. e. t. v mestskej televízii

Problémy komárňanskej Matice

V roku 2022 divadelníci v Komárne vyhlásili krach. Po spontánnej zbierke divákov ustáli aj rok 2023. Čo bude ďalej?

Viac sa dočítate tu.

AK CHCÚ ZACHOVAť KULTúRU POTREBUJú POMOC

Ak sa má zachovať jediné slovenské divadlo v regióne, potrebujú finančnú pomoc od štátu. Divadlu, ktoré sídli v dome Matice slovenskej v Komárne, hrozí dlhodobo zánik. Vysoké faktúry za energie a náklady za prevádzku budovy súbor nedokáže splácať.

odkaz na celú reportáž https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/444907#2188

22

22

ĎAKUJEME

domov