Majláthova škola

Dnešná budova Victoria Medical Center (2005) bola postavená ako rímskokatolícka chlapčenská škola v r. 1896 – 1897 v neorenesančnom slohu podľa projektu komárňanského staviteľa Nándora Mikosa. Výstavba školy stála 33 200 forintov, veľká časť peňazí bola získaná z verejnej zbierky a darov (napr. satmársky biskup Gyula Meszlényi prispel 3000 forintmi, komárňanský farár a titulárny opát János Molnár 1000 frt, ostrihomský arcibiskup Klaudius/Kolos Vaszary 2000 frt, ostrihomská hlavná kapitula 200 frt, komárňanský lekárnik Antal Schmidthauer 150 frt. primátor Komárna József Tátray 100 frt, kníhtlačiar Károly Ziegler 50 forintmi. Členovia tesárskeho, murárskeho a záhradníckeho cechu prispeli vlastnou bezodplatnou prácou.). Najväčšiu zásluhu má však gróf Gusztáv Károly Majláth (1864, Bakóca, MR – 1940, Budapešť), ktorý bol v r. 1894 – jan. 1897 pomocným farárom v Komárne. K jeho menu sa viaže aj stavba veží Baziliky sv. Ondreja – nízke zastrešenie veží po požiari v 1848 bolo v r. 1896 nahradené dnešnými vysokými stanovými strechami (ich staviteľom bol tiež Nándor Mikos). V r. 1895 vzniká na Majláthov popud Katolícky tovarišský spolok ako kultúrno-vzdelávací a sociálny spolok, ktorý má už od začiatku 150 stálych členov a 290 podporovateľov.

G. K. Majláth prichádza do Komárna z Ostrihomu, kde bol 6. okt. 1887 vysvätený za kňaza.

G. K. Majláth prichádza do Komárna z Ostrihomu, kde bol 6. okt. 1887 vysvätený za kňaza. Pôvodne študoval právo v Štrasburgu; k štúdiu teológie ho priviedla nielen hlboká nábožnosť, v ktorej bol ako šľachtic vychovávaný, ale aj rodinná tragédia – jeho otec György Mailáth (1818, Bratislava – 1883, Budapešť), krajinský sudca, predseda Hornej komory Zemského snemu Uhorského kráľovstva, jeden z najvýznamnejších hodnostárov v krajine, bol vo svojom dome zavraždený vlastným sluhom a jeho dvoma kumpánmi – spôsobili mu vyše tridsať rán, zahrdúsili ho povrazom, ktorým mu potom zviazali ruky a nohy za chrbtom. A to všetko pre jedny hodinky a asi 1000 forintov v peňaženke. Chudoba, nevzdelanosť, život bez cieľov a hodnôt krivia charakter a rodia zlo… Snáď práve to sa snažil celý svoj život naprávať Gusztáv Károly Majláth, od 28. júna 1897 sedmohradský biskup. Krátke, ale plodné pôsobenie v Komárne stojí na začiatku jeho významnej pastoračnej činnosti – do popredia kládol výchovu mládeže, rozvoj vzdelávania a duchovného života, podporoval spolky, farnosti, mládežnícke časopisy a školy… Po stranách hlavného vchodu školy sú dve niky, pôvodne tu stáli sochy: vľavo Panna Mária s malým Ježišom v náručí – práve jej zveril do ochrany Uhorské kráľovstvo tesne pred svojou smrťou sv. Štefan (Regnum Marianum – Máriino kráľovstvo, označenie Uhorska). Napravo bola socha sv. Ladislava ako ochrancu viery a pokračovateľa kresťanskej tradície v Uhorsku. Sochy tu stáli až dovtedy, kým ich nestrhli ruky tých, ktorí odstránili aj jazdeckú sochu Márie Terézie v Bratislave… Sú doby, ktoré z nevedomosti a popierania vlastných tradícií rodia zlo… A zostávajú len prázdne niky, ktoré mlčia o svojich tajomstvách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *