Zichyho kaplnka sv. Jozefa

Kaplnka sv. Jozefa a vedľa nej zriadený špitál pre schudobnených šľachticov boli postavené na základe testamentu baróna Adama Zichyho v roku 1741. V roku 1904 budovu špitálu kúpil Sándor Spitzer, ktorý tu po prestavbe zriadil tlačiareň a vydavateľstvo. Do roku 1987 slúžila kaplnka ako sklad susedného kníhkupectva Slovenská kniha.

Pri príprave obnovy neskorobarokovej kaplnky sa v jej sakristii našla časť cirkevného zariadenia (sklené a keramické nádoby, misijný kríž). Najvýznamnejším bol objav závesného obrazu – olejomaľby Svätej rodiny, o ktorom sa pri reštaurovaní potvrdilo, že je dielom významného barokového majstra Franza Antona Maulbertscha (1724, Langenargen – 1796, Viedeň), pričom dnes sa nachádza v Bazilike sv. Ondreja. V rokoch 1989 – 1990 boli realizované reštaurátorské práce v interiéri kaplnky – obnova povrchových úprav, reštaurovanie oltára a dvoch oltárnych obrazov: olejomaľby

Madony s dieťaťom a obrazu Smrť sv. Jozefa (Ústredie umeleckých remesiel Bratislava – akad. soch. Ondrej Csütörtöki, PhDr. Eva Dénesová, historik umenia). V polovici 90. rokov 20. storočia bola nehnuteľnosť na základe uznesenia mestského zastupiteľstva odovzdaná do vlastníctva rímskokatolíckej cirkvi. Hlavná fasáda kaplnky sv. Jozefa bola obnovená v roku 2016.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *