Dôstojnícky pavilón

Neďaleko hlavného Námestia gen. Klapku, pri ceste smerom od pevnosti sa nachádza budova bývalého Dôstojníckeho pavilónu. Rozľahlá dvojpodlažná stavba slúžila pôvodne pre ubytovanie dôstojníkov cisárskej a kráľovskej armády rakúskeho cisárstva, neskôr rakúsko-uhorskej monarchie a ich rodín.

Tri krídla budovy (pevnostné krídlo orientované do parku Anglia, južné dunajské krídlo a západné mestské krídlo) uzatvárajú rozľahlé nádvorie s parkovou úpravou. Nárožia jednotlivých krídiel sú zdôraznené polygonálnymi vežami zakončenými ozdobným cimburím. Nádvoriu dominuje amfiteáter, ktorý vznikol prestavbou budovy bývalej koniarne v rokoch 1999 – 2000. V tejto dobe boli obnovené aj obe studne, ktoré mohli zabezpečovať dodávku vody nezávisle od mestských zdrojov. Nachádza sa tu aj pomník Hansa Selyeho (1907, Viedeň – 1982, Montreal).

Na priečelí bývalého Dôstojníckeho pavilónu je nad stredovou terasou reliéfny nápis: VIRIBVS VNITIS (Spoločnými silami) – erbové heslo cisára Františka Jozefa I. (1830 – 1916). V tejto časti budovy bolo dôstojnícke kasíno (Offizierscasino), teda klubové, spoločenské a jedálenské
priestory pre dôstojníkov a ich hostí. Sála s bohatou štukovou výzdobou slúži dnes na reprezentačné účely mesta.

Dôstojnícky pavilón bol vybudovaný v rokoch 1858 – 1863 v neogotickom slohu (v duchu oživenia anglickej tudorovskej gotiky v 19. storočí) s typickými ežami, s cimburím, zdvojenými oknami a lomenými oblúkmi. V tomto historizujúcom slohu bola realizovaná napr. aj prestavba pôvodného kaštieľa v Rusovciach (1843 – 1850), neogotická prestavba kaštieľa v Galante (1861), prestavba z rozprávok dobre známeho zámku Hluboká nad Vltavou (polovica 19. storočia) či zámku v Ledniciach na Morave (1846 – 1858).

Na fotografii je priečelie bývalého Dôstojníckeho pavilónu; v 30. rokoch 20. storočia tu bol kultúrny stánok Moderna s kinom a výstavnými priestormi. Po roku 1968 ho na kultúrne účely využívali tunajší vojaci sovietskej armády a ich rodiny, pričom tu mali aj vlastný obchodík. V súčasnosti budovu využíva mesto pre svoje inštitúcie a Univerzita Jánosa Selyeho.

Fotografie zachytávajú rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky – Dôstojníckeho pavilónu z rokov 1999–2000. Bol to vôbec prvý projekt v Komárne, ktorý spolufinancovala EÚ z programu PHARE Credo. V rámci neho bol vybudovaný na nádvorí s parkovou úpravou aj otvorený teáter. Projektový manažér: Ľudovít Gráfel.

V Komárne 24. apríla 1936 inšpektor brannej moci, armádny generál Jan Syrový, zdraví pred Dôstojníckym pavilónom nastúpenú čestnú rotu 12. pešieho pluku generála Milana Rastislava Štefánika.

autor textu: Dénesová, Eva

Pri použití tohto textu prosím nalinkovať našu stránku https://divadlokomora.sk/2023/09/21/pevnost-a-jej-historia-2/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *