Kategória: Nezaradené

Súsošie svätých Cyrila a Metoda

Súsošie svätých Cyrila a Metoda chcelo spájať Maďarov a Slovákov, no stalo sa pamätníkom nevraživosti. Sochy vo verejnom priestore často končia ako zbraň či hračka politikov. Čosi o tom vedia i v Komárne. Je 5. júla 2003. K Domu Matice slovenskej v Komárne sa blíži stará Avia. Sedí v nej šofér a predseda miestnej Matice. Obaja rozprávajú po maďarsky a dohadujú …

Kráľ Ladislav V. Pohrobok

Kráľ Ladislav sa narodil v Komárne 22. februára 1440 na dnes už neexistujúcom hrade štyri mesiace po smrti svojho otca, rímskeho kráľa Albrechta II. Habsburského ako jeho jediný syn. Pretože sa narodil až po smrti svojho otca, dostal prídomok Pohrobek. Matka Ladislava bola Alžbeta Luxemburská, dcéra Žigmunda Luxemburského, kráľa Čiech a Uhorska. Za českého kráľa …

Majláthova škola

Dnešná budova Victoria Medical Center (2005) bola postavená ako rímskokatolícka chlapčenská škola v r. 1896 – 1897 v neorenesančnom slohu podľa projektu komárňanského staviteľa Nándora Mikosa. Výstavba školy stála 33 200 forintov, veľká časť peňazí bola získaná z verejnej zbierky a darov (napr. satmársky biskup Gyula Meszlényi prispel 3000 forintmi, komárňanský farár a titulárny opát János Molnár 1000 frt, ostrihomský …

Trojičný stĺp

Jedna z najstarších pamiatok nášho mesta je Trojičný stĺp. Pripomína obliehanie mesta Kurucmi (1703) a morovú epidémiu. A ak chcete zafrajeriť pred návštevou, tak toto je preklad nápisu. (zdroj: Michal Mácza Vývoj Komárna v obrazoch) “Roku 1703 báli sme sa vzbúreného nepriateľa, ktorý však bol našim priateľom tým, že zlom nám hroziac učil nás dobrým …

O Eve, hrdinke mesta Komárno

Keď Turci tiahli na Komárno vedení sultánom Sulejmanom, mala Eva sotva šestnásť rokov. Zvesť, že mesto sa opäť bude musieť brániť, sa šírila medzi obyvateľmi, ale aj medzi utečencami, ktorí za hradnými múrmi hľadali útočisko. Obrancov bolo sotva pár tisíc, napochytre spevňovali dve brány, ktoré mali byť jedinými vstupmi do mesta. O pár dní mala …

Ujcov mini fest

UŽ XV. ROČNíK Aj tento rok sa už po pätnástykrát, v záhrade za domom v Hornej Zlatnej, uskutoční Ujcov mini fest. Najrebelskejšia udalosť roka, ktorú organizujú Slovenskí Rebeli a Divadlo Komora. Festival sa bude konať od 28. – 29. júla. Budeme hrať naše najnovšie predstavenia, v piatok začneme muzikálom Čaj o piatej ( Divadlo Komora) …