Kategória: Nezaradené

K. A. B. A. R. E. T.

V dnešnej uponáhľanej dobe, kedy naše každodenné životy sú preplnené technológiami, nekonečnými povinnosťami a strachu či politiky, sa čoraz viac túžime vrátiť k jednoduchosti a srdečnosti, ktorú sme zažívali v minulosti. Práve s týmto poslaním vznikol nápad na nové predstavenie s názvom K.A.B.A.R.E.T., ktoré sa má stať pravou perlou v repertoári Divadla Komora. Pamätám si, …

Anglia park

Na mieste terajšieho parku Anglia stáli budovy mesta, ktoré boli počas napoleonských vojen v rokoch 1808 – 1809 z vojenských dôvodov vyvlastnené a asanované (zabezpečenie voľného priestranstva pred pevnosťou, aby sa tu nemohol nepriateľ skryť). Neskôr sem boli vysadené stromy – gaštany a platany. V roku 1832 nastúpil do hradu nový veliteľ – barón Imre …

Pomník generála Klapku

Na hlavnom námestí pred radnicou sa nacháza pomník generála Klapku, ktorý bol odhalený 15. novembra 1896. Ide o dielo budapeštianskeho sochára Józsefa Rónu (1861 – 1939). Generál Juraj Klapka (György Klapka, Georgius Klapka, 1820, Timisoara – 1892, Budapešť) bol veliteľom komárňanskej pevnosti počas revolučných rokov 1848 – 1849. Po prehre v bitke pri Világoši (Șiria, …

Putovanie pomníka Milana Rastislava Štefánika

Vojaci 12. pešieho pluku československej armády v Komárne s názvom „12. pluk generála M. R. Štefánika“ dali v roku 1930 postaviť pomník z peňazí, na ktoré sa sami poskladali. Pomník s bronzovou sochou generála bol odhalený 3. mája 1930 v parku Anglia medzi Dôstojníckym pavilónom a pevnosťou. Autorom diela je známy český sochár Otakar Španiel. …

o osude kňaza z ekelu

Príbeh….. O osude kňaza z Ekelu Vypovedal, že o veciach Zrínyiho, Frangepana a Nádasdyho nič nevie. Napriek tomu dal evanjelikom Karol Ľudovít Hoffkirchen, veliteľ komárňanskej pevnosti, na pokyn rábskeho biskupa Juraja Széchenyiho 25. januára 1672 odobrať ich nedávno postavený kostol, faru a školu. Skonfiškované cirkevné stavby v júni vyhoreli a aj v meste bolo viacero …

Slovenskí rebeli

Prišiel rok 2012, ktorý priniesol vznik folklórom inšpirovaného súboru. Dramaťák okrem svojej navonok najdôležitejšej úlohy, ktorou bolo vytváranie predstavení, prinášal aj čosi iné. Išlo hlavne o priateľstvá, krúžok bol totiž partnerom pri vstupe do dospelosti mnohých ľudí. Určoval im hodnoty a nenásilne, prirodzene formoval ich svet. Spomedzi všetkých je dôležité vyzdvihnúť najmä dvoch ľudí, Julku …

dramaťák

Slovami Jozefa Černeka…. Dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri MO MS v Komárne alebo v skratke „Dramaťák“ vznikol v roku 2004. Sprvu uvádzal nenáročné činohry, tak ako je to pomerne bežné snáď na celom Slovensku. Občas sa kde-tupritrafila nejaká pieseň, väčšinou folklórneho razenia. V jeden moment, konkrétne v roku 2007, sa však čosi zmenilo. …