so 23.03.2024

 KABARET 

(Komora)

dms komárno

so 13.04. 2024

PRESPÁNKA premiéra

(Slovenskí rebeli)

Dms komárno

ne 14.04. 2024

PRESPÁNKA 1.repríza

(Slovenskí rebeli)

Dms komárno

pi 26.04. 2024

cICUŠKY Premiéra

(dramaťák)

Dms komárno

st 01.05.2024

prespánka

(Slovenskí rebeli)

dms komárno

Tešíme sa na Vás!

ČO HRáME?

PRIPRAVUJEME

DARUJTE NáM 2% Z VAŠICH DANí

ĎAKUJEME ZA PODPORU!

čo je nové?

Problémy komárňanskej Matice

V roku 2022 divadelníci v Komárne vyhlásili krach. Po spontánnej zbierke divákov ustáli aj rok 2023. Čo bude ďalej?

Viac sa dočítate tu.

AK CHCÚ ZACHOVAť KULTúRU POTREBUJú POMOC

Ak sa má zachovať jediné slovenské divadlo v regióne, potrebujú finančnú pomoc od štátu. Divadlu, ktoré sídli v dome Matice slovenskej v Komárne, hrozí dlhodobo zánik. Vysoké faktúry za energie a náklady za prevádzku budovy súbor nedokáže splácať.

odkaz na celú reportáž https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/444907#2188

22

22

ĎAKUJEME

domov