Budovy s históriou

„Komárno, ako ste ho ešte nezažili!“ vezmeme vás na nezabudnuteľný výlet po Komárne, kde budeme oživovať staré príbehy a legendy.