Vidiecka sporiteľňa

Budova Komárňanskej vidieckej sporiteľne je jednou z najzachovalejších secesných stavieb mesta. Postavená bola v rokoch 1901 – 1902 podľa projektov Ferenca Fischera (1871, Komárno – 1921, Budapešť), ktorý mal už za sebou stavbu chudobinca (1895, Menház) pre Židovskú náboženskú obec a niekoľko ďalších projektov. Zúčastnil sa aj súťaže o projekt komárňanskej nemocnice.

Architektonické dielo Ferenca Fischera odráža prvky maďarskej secesnej architektúry významného architekta Ödöna Lechnera (1845, Pešť – 1914, Budapešť). Zásluhu na výstavbe budovy sporiteľne má aj János Tuba (1855, Komárno – 1921, Komárno), právnik a poslanec parlamentu, spoluzakladateľ Komárňanských listov (1880, Komáromi Lapok), v rokoch 1892 – 1918 riaditeľ akciovej spoločnosti Komárňanskej vidieckej sporiteľne. Má zásluhu rovnako aj na výstavbe Alžbetinho mosta (1892), ako aj na výstavbe železničnej trate Komárno – Kolárovo (1914). Na jeho náhrobku stojí:

„Szülővárosának élve, nemzetének dolgozott“
(Žijúc pre svoje rodné mesto, pracoval pre svoj národ)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *