Kategória: Nezaradené

Slovenskí rebeli

Prišiel rok 2012, ktorý priniesol vznik folklórom inšpirovaného súboru. Dramaťák okrem svojej navonok najdôležitejšej úlohy, ktorou bolo vytváranie predstavení, prinášal aj čosi iné. Išlo hlavne o priateľstvá, krúžok bol totiž partnerom pri vstupe do dospelosti mnohých ľudí. Určoval im hodnoty a nenásilne, prirodzene formoval ich svet. Spomedzi všetkých je dôležité vyzdvihnúť najmä dvoch ľudí, Julku …

dramaťák

Slovami Jozefa Černeka…. Dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri MO MS v Komárne alebo v skratke „Dramaťák“ vznikol v roku 2004. Sprvu uvádzal nenáročné činohry, tak ako je to pomerne bežné snáď na celom Slovensku. Občas sa kde-tupritrafila nejaká pieseň, väčšinou folklórneho razenia. V jeden moment, konkrétne v roku 2007, sa však čosi zmenilo. …

Závodný klub ROH

Už v prvej polovici 60. rokov sa v Závodnom klube Revolučného odborového hnutia na druhom sídlisku konali tanečné zábavy. Pred týmto klubom neskôr postavili amfiteáter. Pre hľadisko využili zemný val bašty II. V 70. rokoch tu zriadili aj vonkajšie kino s večernými predstaveniami. autor textu : Gráfel, Ľudovít Pri použití tohto textu prosím nalinkovať našu …

Jókaiho divadlov Komárne

Začiatky divadla Úradne bolo Maďarské oblastné divadlo Matesz založené 1. októbra 1952. Jeho prvým umeleckým tajomníkom sa stal László Riszdorfer. Ku vzniku divadla prispela aj slovenská divadelná obec – Slovenské národné divadlo sem poslalo režiséra Munka, scénografov Jarkeleho, Valentina a Vecseiho, kostýmovú výtvarníčku Gesztes-Bockovú a niekoľkých členov pomocného technického personálu. Divadelná scéna v Komárne uviedla …

Hrob a náhrobník gen. Pavla Davidovicha

Na nádvorí pravoslávneho chrámu, naľavo od bočného vchodu, sa nachádza hrob generála a poľného maršala Pavla Davidovicha (Pavle Davidović; 1737, Budín – 1814, Komárno), ktorý bol od 21. augusta 1809 do svojej smrtiveliteľom komárňanskej pevnosti. V hodnosti majora (1771) sa viackrát vyznamenal počas vojny o bavorské dedičstvo (1778 – 1779), najviac pri obliehaní Bystrzyce Kłodskej …

Kaplnka sv. Anny

Rímskokatolícka kaplnka sv. Anny a bývalý špitál vznikli na základe testamentu Borbály Mileticsovej z 15. apríla 1709, v období, keď zúrila v Komárne morová epidémia. V testamente sa okrem iného uvádza: „Z dvoch obchodov pri radnici dám ešte za svojho života urobiť kaplnku ku cti svätej Anny, dám urobiť oltár aj omšové rúcha. Nad kostol …

Ortodoxná synagóga

Komárno bolo jednou z prvých lokalít na Slovensku, v ktorej sa usídlili židia. Prví predstavitelia tohto vierovyznania sa tu objavili už na prelome 11. a 12. storočia, kontinuálne židovské osídlenie však zaznamenávame až od začiatku 18. storočia. Židia spočiatku bývali na okraji mesta a v okolitých dedinách, neskôr sa smeli sťahovať i do centra. V …

Kostol pravoslávnej cirkviPresvätej Bohorodičky

V interiéri chrámu sa nachádza bohato zdobený rokokový ikonostas (1775), časť z jeho ikon je z roku 1660. Pozoruhodné sú aj chrámové lavice (stallá), ktoré cirkevná obec zakúpila v roku 1785 na dražbe po zrušení kamaldulského kláštora v Majkpuszte (Maďarsko). Drevené stallá (1763) sú dielom barokového sochára Franza Xavera Seegena (1723 – 1789), reliéfy na …