Kaplnka sv. Anny

Rímskokatolícka kaplnka sv. Anny a bývalý špitál vznikli na základe testamentu Borbály Mileticsovej z 15. apríla 1709, v období, keď zúrila v Komárne morová epidémia. V testamente sa okrem iného uvádza: „Z dvoch obchodov pri radnici dám ešte za svojho života urobiť kaplnku ku cti svätej Anny, dám urobiť oltár aj omšové rúcha. Nad kostol nechám postaviť vežu a do nej zabezpečím aj zvon. Na uličnú fasádu kaplnky nech sa vyrobí pokladnička pre almužny…“. Počas zemetrasenia v roku 1763 boli kaplnka aj špitál poškodené, v rokoch 1768 a 1848 vyhoreli. Vtedy sa kaplnka stala miestom bohoslužieb tunajšieho nemeckého obyvateľstva, ktoré po veľkom požiari už neobnovilo svoj Kostol sv. Jána Zlatoústeho. Špitál pre chudobných tu bol až
do roku 1945, v súčasnosti tu má svoje sídlo Rádio Mária s cirkevným vysielaním.


Kaplnka si napriek početným stavebným zásahom v interiéri zachovala svoj barokovo-klasicistický charakter, povrchová úprava interiéru bola reštaurovaná v rokoch 1989 – 1990 (Ústredie umeleckých remesiel v Bratislave – akad. soch. Ondrej Csütörtöki, PhDr. Eva Dénesová, historik umenia).

autor textu Dénesová, Eva

Pri použití tohto textu prosím nalinkovať našu stránku https://divadlokomora.sk/2023/09/21/pevnost-a-jej-historia-2/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *