tunel pod dunajom

Dodnes sa často hovorí o chodbe, ktorá má viesť na pravý breh Dunaja (do Maďarska). Počas 40-ročného výskumu sa ale žiadna dokumentácia, ktorá by hovorila o existencii tunela pod Dunajom, nenašla, a to ani vo vojenských archívoch v Budapešti či vo Viedni. Dlhoročný výskum priamo v teréne túto teóriu rovnako nepotvrdil.

V prípade budovania ochranných opatrení v rámci vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros sa našli rôzne konštrukcie pod terénom, ktoré by mohli niečo podobné naznačovať. Išlo však vždy o pozostatky kanalizácie, ktorá, ako vieme, v minulosti bola budovaná náročnou klenutou konštrukciou väčších rozmerov a ústila priamo do toku rieky. Tieto boli z bezpečnostných dôvodov pri stavbe betónovej ochrannej hrádze, zapustenej až po geologicky nepriepustné vrstvy, zlikvidované. Pri tejto stavbe boli kryté, pod terénom zachované aj fragmenty dunajskej bašty IV. Starej pevnosti, ktorá bola začiatkom 20. storočia čiastočne zbúraná z dôvodu budovania komunikácie a železnice pozdĺž prístavu

Takéto pozostatky stavebných konštrukcií môžu viesť k rôznym konšpiračným záverom, ako sú tunely pod riekou a tzv. „katakomby“ pod mestom.

Aj v tom druhom prípade išlo zatiaľ vždy o kanalizáciu, respektíve pivnice, teda podzemné podlažia budov, ktorých nadstavba už v minulosti mohla padnúť za obeť napríklad viacerým zemetraseniam.

V prípade spomínaného tunela pod Dunajom musíme brať do úvahy, že aj dnes, s použitím modernej techniky, by to bola nesmierne náročná úloha, ktorá by si vyžiadala neúnosné finančné náklady. Otázkou je, z akých dôvodov by pred niekoľkými storočiami niečo takého stavali? Z vojenskostrategického hľadiska by to bola úplne zbytočná investícia, ktorá by nespĺňala žiadny účel.

autor textu Jozef Černek

Pri použití tohto textu prosím nalinkovať našu stránku https://divadlokomora.sk/2023/09/21/pevnost-a-jej-historia-2/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *