Jozef Zsapka

nar. 17.01.1947 v Komárne

Jozef Zsapka je zakladateľskou osobnosťou slovenskej gitarovej školy. Za desiatky rokov pedagogickej pôsobnosti sformuloval a rozpracoval zásady didaktiky slovenskej gitarovej školy a vychoval prakticky celú garnitúru slovenských profesionálov v oblasti klasickej gitary. Jeho žiaci získali viac než 100 ocenení na domácich i medzinárodných gitarových súťažiach a presadili sa doma i v zahraničí na koncertných pódiách i v pedagogickej praxi na rôznych stupňoch odborného školstva. V jeho triede ukončili doktorát svetoznámi umelci ako József Eötvös (Maďarsko), Marco Socias (Španielsko), Pavel Steidl (Česko), Jorgos Panetsos (Grécko/Rakúsko) a ďalší.

Je zakladateľom, dramaturgom a riaditeľom Medzinárodného gitarového festivalu (založeného 1975) a Medzinárodnej gitarovej súťaže (1995) Josepha Kaspara Mertza v Bratislave. Je zakladateľom medzinárodného gitarového festivalu LiGiTa v Lichtenštajnsku.

Vedie majstrovské kurzy doma i v zahraničí (Rakúsko, Grécko, Španielsko, Lichtenštajnsko, Portugalsko, Francúzsko, Nemecko, Kuba, Japonsko, USA). Pravidelne zasadá v porotách interpretačných súťaží (Bratislava, Banská Bystrica, Viedeň, Atény, Budapešť, Eschen, Rust, Kutná Hora, Sernancelhe, Viseu, Petrer, Mottola, Esztergom, Vác a i.).

V editorskej činnosti Jozefa Zsapku prevažuje vydávanie skladieb, ktoré boli dedikované jemu alebo duu Dagmar & Jozef Zsapka. Do pedagogickej literatúry prispel prípravou a odbornou redakciou zborníkov inštruktívnych gitarových skladieb (vydavateľstvo OPUS). Medzinárodné uznanie získal ako autor transkripcií flautových diel svetových autorov, ktoré publikoval v hudobných vydavateľstvách Chanterelle, Trekel a Fritz & Vogt, Guitarissimo. Od roku 1995 je členom úzkeho tímu špecialistov na literatúru o gitarovej hre so sídlom v Ríme. Prvým výsledkom ich spolupráce je publikácia „Guitar reference“.

Jozef Zsapka je typom moderného, mnohostranne orientovaného umelca s detailnou znalosťou problematiky svojho nástroja. Akčný rádius jeho tvorivých snáh zasahuje do sféry interpretačnej, pedagogickej, manažérsko-organizačnej, dramaturgickej a editorskej. Zaslúžil sa o profesionalizáciu klasickej gitary na Slovensku a podstatnou mierou prispel k jej popularizácii v najširších radoch koncertného publika.

Zdroj textu : https://hc.sk/o-slovenskej-hudbe/osobnost-detail/771-zsapka-jozef

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *