Kráľ Ladislav V. Pohrobok

Kráľ Ladislav sa narodil v Komárne 22. februára 1440 na dnes už neexistujúcom hrade štyri mesiace po smrti svojho otca, rímskeho kráľa Albrechta II. Habsburského ako jeho jediný syn. Pretože sa narodil až po smrti svojho otca, dostal prídomok Pohrobek. Matka Ladislava bola Alžbeta Luxemburská, dcéra Žigmunda Luxemburského, kráľa Čiech a Uhorska. Za českého kráľa mladého Ladislava korunovali 28. októbra 1453, prebýval čiastočne v Prahe a vo Viedni.

,,,,,

SMRŤ KRÁĽA ZAHALENÁ RÚŠKOM TAJOMSTVA

Koncom roka 1457 počas príprav na sobáš s Magdalénou, dcérou francúzkeho kráľa Karola VII. Ladislav náhle zomrel 23. novembra 1457 vo veku iba 17 rokov. Dlhé roky sa uvažovalo, že ho pravdepodobne otrávili jedom, podľa výskumov z 20. storočia mal zomrieť pravdepodobne na leukémiu. Pochovali ho v Katedrále svätého Víta v Prahe. Umrtím kráľa Ladislava zanikla albertínska línia Habsburgovcov. Po jeho smrti sa v Uhorsku stal kráľom Matej Korvín, v Čechách Jiří z Poděbrad.

K pamiatke rodáka, Uhorsko-českého kráľa Ladislava V. Pohrobka, rodáka z hradu v Komárňanskej pevnosti mesto nechalo zhotoviť pamiatku – bustu. Busta je dielom akademického sochára Petra Gáspára, slávnostne ju odhalili v roku 2000. Busta kráľa je umiestnená v parku Anglia u ulice Hradná. Busta kráľa je umiestnená na hranolovitom podstavci, na ktorom je v zlate nápis LADISLAVS POSTVMVS COMAROM 1440 – PRAGA 1457 REX HVNGARIAE ET BOHHEMIAE. Nad bustou v kovovom oblúku je umiestnená zlatá kráľovská koruna. Park v období 19. storočia slúžil aj pre zábavu a rekreáciu obyvateľov a vojakov vojenských posádok. Stál tam hudobný altánok, hráli v ňom koncerty vojenské kapely a jedným z dirigentom bol aj Franz Lehár st., otec kráľa operiet Franza Lehára ml..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *